Władze SAN Warszawa

Pełnomocnik Rektora SAN Warszawa 

dr hab. Anna Bąkiewicz, prof. SAN
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój nr 2
e-mail: abakiewicz@san.edu.pl

Dyżury dla studentów:
Środa 10.00-11.00
Zjazd A: Sobota 16.00-17.00

Dziekan Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

prof. dr hab. Urszula Żuławska
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 102
e-mail: uzulawska@san.edu.pl

Dyżury dla studentów:
Środa 15.30 - 16.30
Zjazd B: Niedziela 10.00 - 11.00

Prodziekan Wydziału Nauk o Zarządzaniu i Bezpieczeństwie

dr Maciej Dębski
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 102
e-mail: mdebski@san.edu.pl

 

p.o. Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych

dr Beata Mazurek-Kucharska
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 105A

Dyżury dla studentów:
Wtorek 12.00 - 13.00
Zjazd A: Sobota 8.00 - 9.00

Dyżur dla pracowników:
Wtorek 13.00 - 14.00

Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

Kierunki: Architektura, Grafika, Informatyka, Organizacja Produkcji Filmowej i Telewizyjnej

dr inż. Andrzej Kij
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 105A
e-mail: akij@san.edu.pl

Dyżury dla studentów:
Środa: 11.00-12.30
Zjazd B: Sobota 8.45-10.00

Prodziekan Wydziału Nauk Humanistycznych

Kierunki: Dziennikarstwo i Komunikacja Społeczna, Filologia, Pedagogika

dr Jacek Żurawski
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 105A
e-mail: jazuraw@wp.pl

Dyżury dla studentów:
Czwartek: 16.00-17.00
Zjazd B: Sobota 13.30-14.30

Dziekan Wydziału Nauk Medycznych

dr Samer Tayara
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 12
e-mail: stayara@san.edu.pl

Dyżury dla studentów:
Środa: 12.00-14.00

Prodziekan Wydziału Nauk Medycznych

dr Monika Morąg
ul. Łucka 11, 00-842 Warszawa
pokój 13

Dyżury dla studentów:
Środa: 13.00-14.00
Sobota: 11.00-12.00