Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Rekrutacji.

Wpisowe 100 zł – promocja czasowa dla Polaków oraz obcokrajowców z Kartą Polaka

Osoby, które do 19 sierpnia 2017 r. zapiszą się na studia w roku akademickim 2017/18 (I stopnia, II stopnia lub jednolite magisterskie) mogą skorzystać z wyjątkowej promocji: w tym terminie opłata wpisowa zamiast 400 zł wynosi jedynie 100 zł. Warunkiem jest złożenie dokumentów w Biurze Rekrutacji lub wypełnienie formularza online, a następnie złożenie kompletu dokumentów w ciągu 7 dni od dnia wypełnienia formularza.

Szczegóły promocji dostępne są w Biurze Rekrutacji.

Promocja dla absolwentów SAN zapisujących się na studia w dniu obrony

Wszyscy studenci Społecznej Akademii Nauk, którzy w Biurze Rekrutacji, w dniu swojej obrony złożą komplet dokumentów (bez dyplomu) zostają zwolnieni z opłaty wpisowej.

Studiuj z przyjacielem

Studentom Społecznej Akademii Nauk przysługuje zniżka w czesnym za zarekomendowanie kandydatów na studia, którzy dokonają zapisu na studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie w rekrutacji na rok akademicki 2017/2018:

  • 200 zł za pierwszą osobę
  • 100 zł za każdą kolejną osobę.

Regulamin promocji dostępny jest w Biurze Rekrutacji.

Zniżka rodzinna

Zapisując się na studia razem z członkiem rodziny (obowiązuje pierwszy stopień pokrewieństwa), oszczędzasz przez jeden semestr 5% czesnego.

Regulaminy promocji dostępne są w Biurze Rekrutacji. Wybrane zniżki nie łączą się.