Promocje

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do kontaktu z naszym Biurem Rekrutacji.

Wpisowe 0 zł – promocja czasowa dla Polaków oraz obcokrajowców z Kartą Polaka

Osoby, które do 1 lipca 2017 r. zapiszą się na studia w roku akademickim 2017/18 (I stopnia, II stopnia lub jednolite magisterskie) mogą  być zwolnione z wnoszenia opłaty wpisowej. Warunkiem jest złożenie dokumentów w Biurze Rekrutacji lub wypełnienie formularza online, a następnie złożenie kompletu dokumentów w ciągu 7 dni od dnia wypełnienia formularza.

Szczegóły promocji dostępne są w Biurze Rekrutacji.

Weź udział w Dniu Otwartym i otrzymaj zniżkę wpisowego!

Osoby uczestniczące w Dniu Otwartym mogą być zwolnione w całości lub częściowo zwolnione z opłaty wpisowego, jeżeli wypełnią formularz rekrutacyjny podczas Dnia Otwartego, a następnie dostarczą komplet dokumentów w ciągu 7 dni od dnia wypełnienia wniosku.

Promocja dla absolwentów studiów I stopnia Społecznej Akademii Nauk

Wszyscy absolwenci studiów I lub II stopnia lub jednolitych magisterskich w Społecznej Akademii Nauk, zwolnieni są dodatkowo z opłaty wpisowego i opłaty rekrutacyjnej, jeżeli wypełnią formularz rekrutacyjny online lub złożą formularz rekrutacyjny w Biurze Rekrutacji SAN w terminie do 15 lipca 2017 r. włącznie, a następnie złożą komplet wymaganych dokumentów w ciągu 7 dni od dnia wypełnienia wniosku.

Promocja dla tegorocznych Maturzystów

Maturzyści ze świadectwem dojrzałości wydanym 30 czerwca 2017 r., są zwolnieni z opłaty opłaty wpisowego, jeżeli złożą komplet wymaganych dokumentów w Biurze Rekrutacji SAN w terminie do 8.07.2017 włącznie.

Studiuj z przyjacielem

Studentom Społecznej Akademii Nauk przysługuje zniżka w czesnym za zarekomendowanie kandydatów na studia, którzy dokonają zapisu na studia I lub II stopnia lub jednolite magisterskie w rekrutacji na rok akademicki 2017/2018:

  • 200 zł za pierwszą osobę
  • 100 zł za każdą kolejną osobę.

Regulamin promocji dostępny jest w Biurze Rekrutacji.

Zniżka rodzinna

Zapisując się na studia razem z członkiem rodziny (obowiązuje pierwszy stopień pokrewieństwa), oszczędzasz przez jeden semestr 5% czesnego.

Regulaminy promocji dostępne są w Biurze Rekrutacji. Wybrane zniżki nie łączą się.