Studia I stopnia

Resocjalizacja *

Już od 410 zł płatnych w 10 ratach

Wybrane przedmioty

 • Podstawy kryminalistyki
 • Patologie społeczne
 • Profilaktyka społeczna
 • Prawne podstawy pracy resocjalizacyjnej i profilaktycznej
 • Wiedza o instytucjach bezpieczeństwa i porządku publicznego
 • Pedagogika resocjalizacyjna
 • Diagnostyka w resocjalizacji
 • Subkultury młodzieżowe
 • Metodyka wychowania resocjalizacyjnego i pracy resocjalizacyjnej
 • Psychologia stresu
 • Prawo karne i wykroczeń z postępowaniem karnym
 • Profilaktyka uzależnień
 • Metodyka pracy kuratora sądowego
 • Podstawy pracy socjoterapeutycznej
 • Warsztat umiejętności pedagogicznych

Uwaga: Program jest dostosowywany do dynamicznego rynku pracy oraz zmieniających się przepisów, studenci sami mogą zgłaszać potrzeby dotyczące kształcenia w odpowiednich dziedzinach, mogą indywidualnie uzupełniać komponenty przygotowania pedagogicznego. Program studiów może ulec nieznacznej modyfikacji.

 

Program specjalności powstał w oparciu o konsultacje m.in. z przedstawicielami: zakładów karnych, policji, wojska, ośrodków resocjalizacyjnych, ośrodków pomocy społecznych, dyrektorów szkół różnych poziomów, kuratoriów i innych partnerów. Zajęcia dydaktyczne prowadzą oprócz utytułowanych naukowców Społecznej Akademii Nauk praktycy z następujących instytucji: policji, zakładów karnych, prokuratury, sądów, ośrodków resocjalizacyjnych, itp.

 

Zajęcia ukierunkowane są w większości na: rozwiązywanie problemów praktycznych, badania społeczne, realizację programów i projektów profilaktycznych, kształtowanie kompetencji społecznych i osobowościowych, zdolności samoobrony, pozyskanie szerokiej wiedzy z zakresu prawa, nauk społecznych, humanistycznych i bezpieczeństwa.