Aktualności

Aktualności

0 zł wpisowego!

0 zł wpisowego!

Zapisz się na studia już teraz i skorzystaj z promocji "0 zł wpisowego".

23.06.17
Dzień otwarty na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dzień otwarty na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Ser­decz­nie zapra­szamy na Dzień Otwarty wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pod­ję­ciem stu­diów na kie­runku dzien­ni­kar­stwo. To inten­sywny dzień wypeł­niony warsz­ta­tami kom­pe­ten­cyj­nymi, wykła­dami, inspi­ru­ją­cymi i nie­for­mal­nymi roz­mo­wami z wykła­dow­cami i obec­nymi stu­den­tami SAN.

22.06.17
SAN & CU - Beach Party!

SAN & CU - Beach Party!

23.06 w Klubie Capitol w Warszawie będziemy wspólnie celebrować zbliżające się wakacje!
Nie może Was zabraknąć!

 

21.06.17
szczegóły
SAN uczelnią liderów

SAN uczelnią liderów

Po raz kolejny Społeczna Akademia Nauk została uhonorowana certyfikatem „Uczelnia Liderów”. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest najlepszym w Polsce uczelniom.

19.06.17