#wybieramsan

Atuty SAN

Ranking 2017 - SAN piątą niepubliczną uczelnią akademicką w Polsce!

#wybieramsan

Atuty SAN

Najwyższa jakość kształcenia - SAN z ocenami wyróżniającymi po wizytacjach PKA 

#wybieramsan

Atuty SAN

SAN liderem kształcenia praktycznego – bo teoria to nie wszystko!

#wybieramsan

Atuty SAN

Dogodna lokalizacja w centrum Warszawy
- Łucka 11 i Ciołka 6

 DZIEŃ OTWARTY - 6 lipca, godz. 17.00 - 19.00

Aktualności

pokaż wszystkie aktualności
Dzień otwarty na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Dzień otwarty na kierunku Dziennikarstwo i komunikacja społeczna

Ser­decz­nie zapra­szamy na Dzień Otwarty wszyst­kich zain­te­re­so­wa­nych pod­ję­ciem stu­diów na kie­runku dzien­ni­kar­stwo. To inten­sywny dzień wypeł­niony warsz­ta­tami kom­pe­ten­cyj­nymi, wykła­dami, inspi­ru­ją­cymi i nie­for­mal­nymi roz­mo­wami z wykła­dow­cami i obec­nymi stu­den­tami SAN.

22.06.17
SAN uczelnią liderów

SAN uczelnią liderów

Po raz kolejny Społeczna Akademia Nauk została uhonorowana certyfikatem „Uczelnia Liderów”. To prestiżowe wyróżnienie przyznawane jest najlepszym w Polsce uczelniom.

19.06.17

Znajdź kierunek dla siebie